Графити ББДО е комуникационна агенция, основана през 1993 година, част от BBDO Worldwide – една от най-големите световни комуникационни мрежи, с над 15 000 служители в 80 страни

Ние сме сред най-влиятелните агенции на българския пазар - Заместник председател на Българска асоциация на комуникационните агенции (БАКА); член на Борда на директорите на Националния съвет за саморегулация (НСС) и член на Борда на директорите на Комитета на потребителите на пипълметрични данни за ТВ аудитория (КППДТА)

Като част от ББДО Груп, заедно с Media Direction OMD и Проксимити София, ние предлагаме интегрирани и ефективни комуникационни решения